hotline
darcekovy-kupon

Najbližšie tréningy

Vyberte si termín tréningu

Súťaž o školu šmyku a víno, ktoré si môžete užiť aj za volantom

Súťaž o školu šmyku  a víno, ktoré si môžete užiť aj za volantom

 

Gratulujeme výhercom!

 

 

1. Celodenný tréning školy šmyku Intensiv

Daniela Koschová

 

2. Poldenný tréning školy šmyku (Gangster alebo Compact)

Jana Jurášová

 

3.-5. Darčekový poukaz SuperDRIVE v hodnote 50 EUR

Erika Laszloova

Ján Slanina

Marcela Majka MK

  

6.-11. Nealkoholické víno Pierre

Peťko Petrík

Marcela Jojo Pavlovicovci

Katarina Kmetova Neumannova

Attila Kukolik

Monika Koleňáková

Tomáš Kučera

 

 

Súťaž je ukončená.

  

_______

 

Škola bezpečnej jazdy SuperDRIVE vyhlasuje súťaž o poukazy na školu šmyku a nealkoholické vína Pierre Zero. 

 

Ďakujeme Niche Wine za poskytnutie vín, ktoré si kľudne môžete vychutnať za volantom :-)

Viac info o nealkoholických vínach tu.

 

Pravidlá súťaže

 

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)


Obchodné meno: SuperDrive, s.r.o.
Sídlo: Nedožery - Brezany, Nedožerského 64, PSČ 972 12
IČO: 36852996
Zapísaný v registri: Okr. súdu Trenčín, Vložka číslo: 18458/R

 

2. Termín konania súťaže

 

Súťaž sa uskutoční v období od 27.11.2019 do 4.12.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 

Účastník súťaže musí byť starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.


Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov.

 

4. Podmienky účasti v súťaži


Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže:

 

1) Označil facebookový profil SuperDrive ako “To sa mi páči”.

   

2) Odpovedal v komentári pod príspevkom oznamujúcom súťaž na Facebooku na otázku "Aký vekový rozdiel bol medzi najmladším a najstarším vozidlom na tréningu hasičov v Brne?" 

 

https://www.facebook.com/superdriveSK 

 

5. Výhra

 

10 výhercov získa jednu z cien uvedených nižšie:

 

1. Celodenný tréning školy šmyku Intensiv

Lokalita Trenčín alebo Pachfurth podľa výberu výhercu. Poukaz na tréning má platnosť 1 rok a je možné ho darovať. Jeho súčasťou nie je zapožičanie vozidla.

 

2. Poldenný tréning školy šmyku (Gangster alebo Compact)

Tréning Gangster alebo Compact podľa výberu výhercu. Poukaz na tréning má platnosť 1 rok a je možné ho darovať. Jeho súčasťou nie je zapožičanie vozidla.

 

3.-5. Darčekový poukaz SuperDRIVE v hodnote 50 EUR

Poukaz má platnosť 1 rok a je možné ho darovať. Je možné ho uplatniť na nákup tréningu školy šmyku/motoškoly.

 

6.-10. Nealkoholické víno Pierre

0,75l fľaša vína s 0% alkoholu podľa aktuálnej dostupnosti.

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

 

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže vyberieme 10 výhercov, ktorí budú najbližšie správnej odpovedi na súťažnú otázku. 

 

Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na tejto stránke aj na Facebookovom profile SuperDRIVE. Výhercovia tiež budú priamo kontaktovaní Organizátorom cez platformu Facebook. Ak víťazi nebudú reagovať na oznámenie výhry do 15.12.2019 a neprejavia záujem výhru si prevziať, strácajú na výhru nárok. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre z dôvodov spočívajúcích na strane účastníka súťaže alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií.

 

7. Spôsob odovzdania výhry

 

Ceny 1-5 budú odovzdané ve forme PDF poukazu, ktorý Organizátor zašle výhercom e-mailom.

Ceny 6-10 budú výhercom zaslané poštovou prepravou na náklady Organizátora. Výhru je tiež možné po dohode prevziať v Bratislave.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje Organizátorovi súhlas s tým, aby spracoval jeho kontaktné údaje nutné pre prevzatie výhry. Ďalej súhlasí s tým, že meno výhercu (jeho Facebookového profilu) bude uverejnené na facebookovej stránke Organizátora.

 

9. Záverečné ustanovenia

 

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.


Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 


V Bratislave, dňa 27.11.2019